สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
เร่งรัดและสำรวจการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-12-14
แจ้งการโอนเงินวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เงินชุดอุปกรณ์ห้องเรียนคุณภาพ   กลุ่มงานการเงินฯ2018-12-14
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8   กลุ่มงานกฎหมายฯ2018-12-14
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์ แนบท้าย ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd  กลุ่มงานการเงินฯ2018-12-14
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  กลุ่มงานการเงินฯ2018-12-14
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมสูง หมู่ที่ 1 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   อบต.ทองหลาง อ.จักราช2018-12-14
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเชล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก   ทต.เมืองคง อ.คง2018-12-14
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทึก(ดีเชล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี ขับเคลื่อน ๒ล้อ แบบดับแคบ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตูด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-biding)  ทต.เมืองคง อ.คง2018-12-14
ประกาศประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๕ สายช่อพัฒนา หมู่ที่ ๘-บ้านหนองรัง ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา   อบต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม2018-12-14
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้าง  ทต.จอหอ อ.เมือง2018-12-14
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -