สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ระเบียบวาระการประชุม กทจ.นม. ครั้งที่ 9-63   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2020-09-23
ระเบียบวาระการประชุม กทจ.นม. ครั้งที่ 9-63   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2020-09-23
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563  กลุ่มงานการเงินฯ2020-09-23
การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น อบต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-09-23
การประเมินคัดเลือกตลาดเทศบาลสะอาด ถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน ปี 2563  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-09-23
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หน้าวัดพนาหนองหิน -ขาคีม บ้านขาคีม หมู่ 6   อบต.แชะ อ.ครบุรี2020-09-23
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง2020-09-23
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง2020-09-23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกากรแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง2020-09-23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกากรแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง2020-09-23
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -