สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
แจ้งกำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งจังหวัดฯ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2019-08-23
แจ้งการโอนเงินวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน   กลุ่มงานการเงินฯ2019-08-21
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 27 สิงหาคม 2562  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2019-08-21
สำรวจข้อมูล ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสงค์จะขอรับการประเมินเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2019-08-21
สำรวจตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรศึกษานิเทศก์  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2019-08-21
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมหลังคา   ทต.โคกกรวด อ.เมือง2019-08-23
ประกาศปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล 4 ม.1   ทต.โคกกรวด อ.เมือง2019-08-23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดนราคาซื้อรถบรรทุกแบบเกษตร(อีแต๋น)แบบยกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนกระเช้า เครื่องยรต์ดีเซล1สูบ4จังหวะ(ขนาด15.5แรงม้า)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  อบต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย2019-08-23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนพายัพทิศ ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ทน.นครราชสีมา อ.เมือง2019-08-23
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อบต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว2019-08-23
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -