สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-07-20
โครงการอบรมจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-07-20
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกและคัดเลือกสายงานบริหาร  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2018-07-19
แจ้งการโอนเงินวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 1.เงินก่อสร้างถนนคสล.และถนนลาดยาง 2.เงินจัดหาเรือท้องแบน  กลุ่มงานการเงินฯ2018-07-19
แจ้งการโอนเงินวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 1.เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  กลุ่มงานการเงินฯ2018-07-19
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนถนนลูกรังสายนานายสุธา คำกอง (เรียบลำชี) บ้านโนนฟักทอง หมู่ที่ 6   อบต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง2018-07-20
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากคุ้มโคกสูงน้อยถึงถนนลาดยาง บ้านโนนฟักทอง หมู่ที่ 6   อบต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง2018-07-20
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากทางแยกบ้านโนนฟักทอง ถึงนานางอุมาภรณ์ ปะกังพลัง บ้านดอนไผ่ หมู่ที่ 5  อบต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง2018-07-20
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านโนนดู่ไปคุ้มลำชี บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 4  อบต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง2018-07-20
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 ตัน  ทต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี2018-07-20
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -