สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าง
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 10/2563 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2020-10-22
การเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในส่วนของผู้แทนพนักงานส่วนตำบล(ปลัด อบต.) ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.จ.นม.)   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2020-10-22
เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและการเกิดซ้ำ  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2020-10-22
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-10-22
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสถานศึกษาที่ยังค้างส่งเอกสารการกู้ยืมเงิน นำส่งเอกสารกู้ยืมเงินให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้จัดส่งโดยตรงที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภายในวัน  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-10-22
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันระดับ อนุบาล-ป.6 เทอม 2 ปีการศึกษา 2563   ทม.ปากช่อง อ.ปากช่อง2020-10-22
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ท.1 ระดับ ม.1-3 เทอม2 ปีการศึกษา 2563   ทม.ปากช่อง อ.ปากช่อง2020-10-22
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเบญจรงค์ ซอย ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง2020-10-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 3 ช่อง  ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง2020-10-22
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายสิ้นสุดถนนคอนกรีต ถึงหนองไทร หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก2020-10-22
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -