สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2018-07-18
การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2018-07-18
แจ้งการโอนเงินวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 1.เงินก่อสร้างถนนลาดยาง  กลุ่มงานการเงินฯ2018-07-18
แจ้งการโอนเงินวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 1.เงินก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2.เงินปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ 3.เงินก่อสร้างถนนลาดยาง 4.เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  กลุ่มงานการเงินฯ2018-07-18
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2018-07-17
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมประตูระบายน้ำ สระ นสล.   ทต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง2018-07-18
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมประตูระบายน้ำ สระ นสล   ทต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง2018-07-18
ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง2018-07-18
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างซ่อมแซมอาคารแฟลต สำนักปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง2018-07-18
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล ๒๘ ซอย ๓ แยก ๑ ถึง บ้านเลขที่ ๓๕/๒ สุดคลอง  ทม.ปากช่อง อ.ปากช่อง2018-07-17
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -