สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2019-07-15
แจ้งการโอนเงินวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน   กลุ่มงานการเงินฯ2019-07-15
แจ้งการโอนเงินวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 1.เงินซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  กลุ่มงานการเงินฯ2019-07-15
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2019-07-15
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบและแจ้งขอบเขตเนื้อหาข้อสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2019-07-15
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางรอง พร้อมบ่อพักน้ำ ถนนเทศบาล 17 ด้านทิศตะวันตก   ทต.จักราช อ.จักราช2019-07-16
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   อบต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง2019-07-15
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไผ่  อบต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง2019-07-15
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีสุก  อบต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง2019-07-15
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านหนองเอี่ยนจุดบริเวณ นานายสุริยะ เหลี่ยมศรีจันทร์ บ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ 3  อบต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง2019-07-15
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -