สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการฯ   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-11-13
การคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-11-13
แจ้งการโอนเงินวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  กลุ่มงานการเงินฯ2018-11-13
โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่2  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-11-13
โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่2  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-11-13
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา    อบต.ดอนมัน อ.ประทาย2018-11-12
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา    อบต.ดอนมัน อ.ประทาย2018-11-12
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,0000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ทต.จอหอ อ.เมือง2018-11-13
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อบต.สารภี อ.หนองบุญมาก2018-11-09
ราคากลาง ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 7 ตำบลจักราช  อบต.จักราช อ.จักราช2018-11-12
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -