สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ติดต่อเรา 
 ติดต่อเรา  

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
โทรศัพท์: 0-4424-5520, 0-4425-6608, 0-4424-8803 และ 0-4424-8496
โทรสาร: 0-4424-8803 ต่อ 66