สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางในการจ้างขุดลอกแหล่งน้ำ หมู่ 12 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน23/08/2560
ประกาศราคากลางในการจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน23/08/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีลสายยุบใหญ่ ถึงหัวโกรก ช่วง กม .0+000 ถึง กม.0+000 ถึง กม.0+209 หมู่ที่ 15   ทต.สีมามงคล อ.ปากช่อง08/08/2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  อบต.โนนตูม อ.ชุมพวง23/08/2560
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองรัง หมู่ที่ 3 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา  อบต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง23/08/2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคฟซีล (คุ้มหนองปรือ - หน้าวัดห้วยบง) บ้านโปร่งใหญ่ หมู่ที่ 20 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด  อบต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด22/08/2560
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะ หมู่ที่ ๘  อบต.พลับพลา อ.โชคชัย22/08/2560
ประชมสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล 6 ซอย 13/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ทม.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว22/08/2560
ประชมสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 1 ซอย 2 เชื่อมถนนเทศบาล 1 ซอย 12/4 หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ทม.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว22/08/2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขาม3 ซอย11  ทต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง22/08/2560


ข่าวย้อนหลัง