สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนคลองส่งน้ำ แยกขวามือ ซอยพุทธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ทน.นครราชสีมา อ.เมือง26/09/2561
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 3 (ราชนิกูล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ทน.นครราชสีมา อ.เมือง26/09/2561
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาจัดทำโรงเรือนปลูกพืชผักสมุนไพร ตามโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561  อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง26/09/2561
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น และอาคาร 4 ชั้น (ตรอกวัดม่วง) ถนนสุรนารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง26/09/2561
ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย ให้เอกชนประมูลรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม)ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี ๒๕๖๑  ทต.พิมาย อ.พิมาย25/09/2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตำแย หมู่ที่ 1  อบต.เทพาลัย อ.คง25/09/2561
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 3 (ขวามมือบ้านนางลุนถึงวัดหนองหอย ช่วงที่ 2)  ทต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ25/09/2561
ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจรผิวเรียบ Cape Sael บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ 16  อบต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว25/09/2561
ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจรแบบเรียบ Cape Seal บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ 16  อบต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว25/09/2561
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านคลองบง หมู่ที่ 9 ถึงบ้านวังไผ่ หมู่ที่ 12  อบต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว25/09/2561


ข่าวย้อนหลัง