สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมประตูระบายน้ำ สระ นสล.   ทต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง18/07/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมประตูระบายน้ำ สระ นสล   ทต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง18/07/2561
ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง18/07/2561
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างซ่อมแซมอาคารแฟลต สำนักปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง18/07/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล ๒๘ ซอย ๓ แยก ๑ ถึง บ้านเลขที่ ๓๕/๒ สุดคลอง  ทม.ปากช่อง อ.ปากช่อง17/07/2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงหลังคา Metal Sheet พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อบต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง17/07/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๓๘ ซอยสามัคคี ๓ แยก ๑   ทม.ปากช่อง อ.ปากช่อง17/07/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเลิ้ลแคป จำนวน ๑ คัน  ทม.ปากช่อง อ.ปากช่อง17/07/2561
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง  อบต.สีสุก อ.จักราช17/07/2561
ประชาสัมพันธ์ตามพรบ.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านปราสาทหมู่ที่7ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพกรน้ำ  อบต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง17/07/2561


ข่าวย้อนหลัง