สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๙๓๐๔) บ้านมะค่า - บ้านโตนด อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อบจ.นครราชสีมา24/05/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า รร.มัธยมหนองบุญมากพิทยาคม - บ้านนายมงคล เหล็กทอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะไก้ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็   อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก24/05/2562
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9 (สายหมู่บ้าน –ถนน 226)   อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง24/05/2562
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูงโครงเหล็ก – ถังไฟเบอร์กลาสพร้อมเดินระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9  อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง24/05/2562
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองม่วง (สายบ้านนางชะอ้อน หมู่ที่ 12)  อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง24/05/2562
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ 8 (สายเมืองเพชร -โกกโดน )  อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง24/05/2562
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 (จากประปาหมู่บ้าน - ห้วยลำฉมวก  อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง24/05/2562
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายพายุพล –ถนนโนนเต็ง)  อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง24/05/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๖-๐๖ สายบ้านดอนผวา - บ้านดอนมันกระซาก ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่   อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง23/05/2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง อาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562  อบต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง24/05/2562


ข่าวย้อนหลัง