สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล ถนนวัลลิภากรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา   ทต.โชคชัย อ.โชคชัย18/01/2562
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล ซอยหลังศาลาบิง หมู่ที่ 6 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา   ทต.โชคชัย อ.โชคชัย18/01/2562
ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนรื่นจิต ด้านขวาทาง (จากแยกศาลเจ้าพ่อฯ - แยกวัดเกาะสีคิ้ว) หมู่ที่ 2 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยว  ทม.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว18/01/2562
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนรื่นจิต ด้านขวาทาง (จากแยกศาลเจ้าพ่อฯ - แยกวัดเกาะสีคิ้ว) หมู่ที่ 2 ตำบลสีค  ทม.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว18/01/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามเอกสารแนบท้าย  อบต.กำปัง อ.โนนไทย18/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านคลองแจ้ง-คุ้มซับยาง หมู่9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว18/01/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางD.B.S.T.สายภายในหมู่บ้าน หมู่7 บ้านสง่าพัฒนา  ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว18/01/2562
ประกาศราคากลางโครงการงานบำรุงทางเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๘ หมู่ ๙ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จัหวัดนครราชสีมา  ทต.เทพาลัย อ.คง10/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมทอง  ทต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก17/01/2562
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมคันคลองและลำห้วยบริเวณพื้นที่ตำบลหนองบัวน้อย หมู่ที่ 1-12 (บริเวณลำห้วยทราย หมู่ที่ 5) ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  อบต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว17/01/2562


ข่าวย้อนหลัง