สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรซอยแยกถนนหัวหนอง ๙(ฝั่งทิเหนือ)   ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่19/10/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนหัวหนอง ๓ (ฝั่งทิศตะวันตก)   ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่20/10/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนบัวใหญ่ 3 (ฝั่งทิศใต้)  ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่20/10/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 20 จากแยกถนนโนนใบบัว 1  ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่19/10/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก  อบต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ20/10/2560
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  อบต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง20/10/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน  อบต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ20/10/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแกพัฒนา ถึง บ้านโนนตาล หมู่ ๘  อบต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ20/10/2560
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ทต.โชคชัย อ.โชคชัย20/10/2560
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ทต.โชคชัย อ.โชคชัย20/10/2560


ข่าวย้อนหลัง