สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 2 บ้านหนองจาน   ทต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก23/03/2562
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในบ้านมาบค่าย (คุ้มป่ารัง - โนนสูง) หมู่ที่ 6    อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ22/03/2562
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 15 บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ 5  ทต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด22/03/2562
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในบ้านมาบค่าย(คุ้มป่ารัง-โนนสูง)ม.6ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ22/03/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อม แซมถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายด่านขุนทด -หนองแวง (ช่วงหมู่ที่ ๒ ถึง หมู่ที่ ๑)   อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์22/03/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวเคพซีลเป็นผิวแอสฟัสติกคอนกรีต  อบต.บ้านปรางค์ อ.คง22/03/2562
ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทม.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว22/03/2562
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)  ทม.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว22/03/2562
ประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดตู้ DMA ถนนมุขมนตรี หน้าวัดสวนพริกไทย จำนวน 1 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง22/03/2562
ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดตู้ DMA ถนนมุขมนตรี หน้าวัดสวนพริกไทย จำนวน 1 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง22/03/2562


ข่าวย้อนหลัง