สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไฟฟ้า สายบ้านซาด-บ้านกระถิน   อบต.ชีวาน อ.พิมาย31/07/2563
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถังน้ำใส บริเวณที่ทำการประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด หมู่ที่ 3   ทต.โคกกรวด อ.เมือง05/08/2563
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเดิมเป็นถนนลงหินคลุก สายบ้านสระแจง-มอสูง ตำบลโนนเมือง  ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง10/10/2562
ประกาศเผยแพร่แผนจัดวื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเดิมเป็นถนนลงหินคลุก สายบ้านสระแจง-มอสูง ตำบลโนนเมือง หน่วยงาน  ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง05/08/2563
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายใน อบต.หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  อบต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก22/11/2562
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเพื่อการเกษตร บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  อบต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก17/05/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเดิมเป็นถนนลงหินคลุก สายบ้านสระแจง-มอสูง ตำบลโนนเมือง   ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง20/11/2562
ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างหนองคู โดยทำการจัดสวน ปลูกต้นไม้ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะ บ้านหน  ทต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ05/08/2563
ประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องขายทอตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ใช้และเสื่อมสภาพ  ทม.เมืองปัก อ.ปักธงชัย05/08/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อม บ้านหนองตาโล ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ  อบจ.นครราชสีมา05/08/2563


ข่าวย้อนหลัง