สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์   อบต.บ้านเกาะ อ.เมือง27/06/2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนเสว หมู่ที่ 11 สายบ้านโนนเสวเชื่อมต่อบ้านดอนเขว้า   อบต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย28/06/2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านกระเบื้องใหญ่ หมู่ที่ 4 สายเลียบคลองน้ำรอบบ้าน (ทิศตะวันตก)  อบต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย28/06/2560
สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ  ทต.โนนสูง อ.โนนสูง28/06/2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเอกรัตน์-หัวสะพาน หมู่ 7  ทต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย28/06/2560
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุข หมู่ 1 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  อบต.ประสุข อ.ชุมพวง28/06/2560
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละโว้ หมู่ 3 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  อบต.ประสุข อ.ชุมพวง28/06/2560
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  อบต.กำปัง อ.โนนไทย28/06/2560
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุข หมู่ 1 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  อบต.ประสุข อ.ชุมพวง28/06/2560
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละโว้ หมู่ 3 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  อบต.ประสุข อ.ชุมพวง28/06/2560


ข่าวย้อนหลัง