สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม ถ.247-03 สายบ้านโคกเพ็ด-บ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 2 (e-bidding)   อบต.เมืองคง อ.คง28/05/2563
ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาฯและร่างขอบเขตของงานTOR จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน    อบต.ประทาย อ.ประทาย28/05/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน ตำบลโคราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนต  อบต.โคราช อ.สูงเนิน28/05/2563
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน ตำบลโคราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วน  อบต.โคราช อ.สูงเนิน26/05/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขนงพระใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลขนงพระ เชื่อม ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  อบจ.นครราชสีมา28/05/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (บลูสกาย-ค่ายลูกเสือ) (e-bidding)  อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง28/05/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (คุ้มอ่างทอง) (e-bidding)  อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง28/05/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง28/05/2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน  อบต.ประทาย อ.ประทาย28/05/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๒๐๕) บ้านหนองพลวงใหญ่- บ้านหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   อบจ.นครราชสีมา28/05/2563


ข่าวย้อนหลัง