สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายหนองไทรใหญ่ จากบ้านนายเอี่ยว - บ้านนายทวน หมู่ที่ 1 บ้านพุทรา   ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย21/05/2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสายันต์ - หน้าหม้อแปลงโรงตู้ หมู่ที่ 4 บ้านรังกาใหญ่   ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย21/05/2561
ประกาศราคากลางและตารางแสดววงเงินงบประมาณราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับศูย์พัฒาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด อบต.จักราช ภาคเรียนที่ 1/2561  อบต.จักราช อ.จักราช21/05/2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านเลขที่ 107 หมู่ที่ 10 ชุมชนที่ 15   ทต.หัวทะเล อ.เมือง21/05/2561
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก มาบตูมหวานเชื่อมบ้านส้มกบงาม บ้านโสกแจ้ง ม.8  อบต.เสมา อ.สูงเนิน12/12/2560
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางจ้างเหมาขยายผิวจราจรฝั่งตรงข้ามศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ที่ 10 ชุมชนที่ 15  ทต.หัวทะเล อ.เมือง21/05/2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโนนอินอเชื่อมถนนลาดยาง ม.2 บ้านแก่นท้าว  อบต.เสมา อ.สูงเนิน16/11/2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบึงเหมือดแอ่ ม.1  อบต.เสมา อ.สูงเนิน16/11/2560
ประกาศราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี   อบต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง15/05/2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังกรองและถังตกตะกอน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทต.พระทองคำ อ.พระทองคำ21/05/2561


ข่าวย้อนหลัง