สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   อบต.ทองหลาง อ.จักราช17/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้าหนองจาน สายทางลงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ทต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก17/10/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 23 ต้น สาย อบจ.นม. ๐๑๒๐๓ บ้านหนองตะคอง-บ้านหนองม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   อบจ.นครราชสีมา17/10/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒๐ ต้น สาย อบจ.นม.๐๑๓๑๖ บ้านยองแยง-วัดพนมวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   อบจ.นครราชสีมา17/10/2562
ประกาศประกวดราคาโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ทต.เมืองคง อ.คง17/10/2562
ประกาศประกวดราคาโครงการขุดลอกสระน้ำหนองตาหิ่ง บ้านเกรา ม.11 บ้านเกราพัฒนา ม.16  ทต.ใหม่ อ.โนนสูง17/10/2562
การขายทอดตลาดเชื้อเพลิงขยะพลาสติก (RDF)  ทม.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว17/10/2562
ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ทต.กลางดง อ.ปากช่อง17/10/2562
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ทต.กลางดง อ.ปากช่อง17/10/2562
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ทต.โนนสูง อ.โนนสูง16/10/2562


ข่าวย้อนหลัง