สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าง
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันระดับ อนุบาล-ป.6 เทอม 2 ปีการศึกษา 2563   ทม.ปากช่อง อ.ปากช่อง22/10/2563
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ท.1 ระดับ ม.1-3 เทอม2 ปีการศึกษา 2563   ทม.ปากช่อง อ.ปากช่อง22/10/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเบญจรงค์ ซอย ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง22/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 3 ช่อง  ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง22/10/2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายสิ้นสุดถนนคอนกรีต ถึงหนองไทร หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก22/10/2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายนรินทร์ ประสาทพิพิธพรชัย ถึง ถนนทางหลวงชนบท 2141 หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก22/10/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดน้อย-บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  อบต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว22/10/2563
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมยกระดับบ่อพัก สายมทส.7 หมู่ที่4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  อบต.หนองจะบก อ.เมือง22/10/2563
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมยกระดับบ่อพัก สายพอเพียง-สามแยก มทส.7 หมู่ที่4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  อบต.หนองจะบก อ.เมือง22/10/2563
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจ่าเลา(ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   อบต.หนองจะบก อ.เมือง22/10/2563


ข่าวย้อนหลัง