สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.โบสถ์ อ.พิมาย
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองกรวด หมู่ที่ 16 - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 23
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 15 พฤษภาคม 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 15 พฤษภาคม 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล