สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว
เรื่อง ประากาสราคากลางจ้างเหมาถมดินปิดบ่อขยะเทศบาลตำบลคลองไผ่
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 19 มิถุนายน 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 19 มิถุนายน 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล