สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานส่งเสริมฯ
เรื่อง ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ( LTAX 3000 )ครั้งที่29 ประจำปี พ.ศ.2560
รายละเอียด

 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ( LTAX 3000 )ครั้งที่29 ประจำปี พ.ศ.2560

วันที่ประกาศ 12 ตุลาคม 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 12 ตุลาคม 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -