สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานการเงินฯ
เรื่อง แจ้งการโอนเงินวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 1. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 2.ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 3.เงินโครงการ Matching Fund
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 14 พฤศจิกายน 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 14 พฤศจิกายน 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -