สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานการเงินฯ
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การภาคฝึกปฏิบัติและวิธีแก้ไขปัญหาในกรณีบันทึกข้อมูลเข้าระบบผิดพลาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 12 มกราคม 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -