สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.แชะ อ.ครบุรี
เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกแพะ บ้านถนนกลาง หมู่ที่ 8
รายละเอียด ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกแพะ บ้านถนนกลาง หมู่ที่ 8 งบประมาณ 54,700 บาท ราคากลาง 54,700 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคาลางให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
วันที่ประกาศ 19 ธันวาคม 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 19 ธันวาคม 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล