สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.แชะ อ.ครบุรี
เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านออมสินถึงบ้านนายจักรินทร์ ฝอยผักแว่น บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11
รายละเอียด ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านออมสินถึงบ้านนายจักรินทร์ ฝอยผักแว่น บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 งบประมาณ 295,000 บาท ราคากลาง 295,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคาลางให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
วันที่ประกาศ 19 ธันวาคม 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 19 ธันวาคม 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล