สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.แชะ อ.ครบุรี
เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายย้าย-สระประปา บ้านดอนสง่างาม หมู่ที่ 10
รายละเอียด ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายย้าย-สระประปา บ้านดอนสง่างาม หมู่ที่ 10 งบประมาณ 300,000 บาท ราคากลาง 300,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคาลางให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
วันที่ประกาศ 19 ธันวาคม 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 19 ธันวาคม 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล