สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานการเงินฯ
เรื่อง แจ้งการโอนเงินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 1.เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 2.เงินก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3.เงินโครงการ Matching Fund
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 13 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 13 กุมภาพันธ์ 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -