สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ
เรื่อง แจ้งการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่นายกอปท. ปลัดอปท. และผอ.กองคลัง ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2
รายละเอียด

แจ้งการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่นายกอปท. ปลัดอปท. และผอ.กองคลัง ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2

วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 11 เมษายน 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -