สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.ใหม่ อ.โนนสูง
เรื่อง ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 9-บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 10
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 17 เมษายน 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล