สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ
เรื่อง ประกาศราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย

- ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร แลบะสามรถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม

-น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000  กิโลกรัม

-ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

-มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง

วันที่ประกาศ 17 พฤษภาคม 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 17 พฤษภาคม 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล