สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย
เรื่อง การประมูลสูบสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล
รายละเอียด

 เทศบาลตำบลด่านเกวียน มีความประสงค์จะขอประมูลให้เอกชนทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน มีกำหนด 2 ปี

วันที่ประกาศ 17 พฤษภาคม 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 17 พฤษภาคม 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล