สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.หนองไข่น้ำ อ.เมือง
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายทางกลางหมู่บ้านสนวน หมู่ที่ 4 บ้านสนวน ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายทางกลางหมู่บ้านสนวน หมู่ที่ 4 บ้านสนวน ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,770 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

วันที่ประกาศ 17 พฤษภาคม 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 17 พฤษภาคม 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล