สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.พลับพลา อ.โชคชัย
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองยาง หมู่ที่ 14 เชื่อมบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 17 พฤษภาคม 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 17 พฤษภาคม 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล