สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานกฎหมายฯ
เรื่อง หลักสูตรแนวทางการซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ตามระเบียบสั่งการใหม่ฯ
รายละเอียด

 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ตามระเบียบหนังสือสั่งการใหม่ เทคนิคการเขียนรายละเอียดคำชี้แจงประกอบโครงการฯ ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูนราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท

วันที่ประกาศ 13 มิถุนายน 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 13 มิถุนายน 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -