สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานการเงินฯ
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีบุคคลธรรมดา เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
รายละเอียด ประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีบุคคลธรรมดา เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
วันที่ประกาศ 14 มิถุนายน 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 14 มิถุนายน 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -