สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานมาตรฐานฯ
เรื่อง แจ้งมติ ก.ท.จ.นม. เดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 6/2561 เรื่อง กำหนดตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 11 กรกฎาคม 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 11 กรกฎาคม 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -