สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานส่งเสริมฯ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับที่หนึ่ง และระดับที่สอง
รายละเอียด

 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับที่หนึ่ง และระดับที่สอง

วันที่ประกาศ 10 สิงหาคม 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 10 สิงหาคม 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -