สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.โคกกรวด อ.เมือง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างอาคาร บริเวณถนนเทศบาล 14 ม.6
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 14 กันยายน 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 30 กันยายน 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล