สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.ทองหลาง อ.จักราช
เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านตูม หมู่ที่ 8 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 14 กันยายน 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 14 กันยายน 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล