สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง
เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงานประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 12 ตุลาคม 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 30 กันยายน 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล