สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.พญาเย็น อ.ปากช่อง
เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็นประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
รายละเอียด องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็นประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
วันที่ประกาศ 12 ตุลาคม 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 12 ตุลาคม 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล