สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.เสิงสาง อ.เสิงสาง
เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมถนนภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 09 พฤศจิกายน 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 09 พฤศจิกายน 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล