สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าง
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

      รายละเอียดข้อมูล 
   
หน่วยงาน กลุ่มงานมาตรฐานฯ
เรื่อง การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ในการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานสูงขึ้นของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบตุลาคม 2562
รายละเอียด

การขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานสูงขึ้นของข้าราชการครู

       ให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยตรงทางเมล์ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และรายงานจังหวัดทราบด้วย ในเรื่องขั้นตอนการ แทงบอลออนไลน์

พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

รอบตุลาคม 2562

      ความร่วมมือกรอกข้อมูลเพื่อขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ของข้าราชการครู / พนักงานครู ที่ยื่นขอรับการประเมินผลงานฯ รอบตุลาคม 2562 และรอบเมษายน 2563 ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล