สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานส่งเสริมฯ
เรื่อง การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสนอภาค ผ่านระบบ dla.thaieduforall.org
รายละเอียด

 การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสนอภาค ผ่านระบบ dla.thaieduforall.org

วันที่ประกาศ 06 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 06 สิงหาคม 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -