สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก
เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถน คสล. สายสี่แยกบ้านนายเลิศพงษ์ ธนเสถียรชัย ถึง บ้านนายลุน ศรีปัจฉิม หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 03 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 03 สิงหาคม 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล