สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.กุดจิก อ.สูงเนิน
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.7-0001 (ช่วงบริเวณหน้าบ้านนางลดาวัลย์-สามแยกโค้งวัดสลักใด ด้านทิศตะวันตก) บ้านสลักใด หมู่ที่ 3 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 16 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 16 กันยายน 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล