สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ
เรื่อง การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร/ประธานสภา และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๕๗
รายละเอียด

การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร/ประธานสภา และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๕๗

วันที่ประกาศ 28 เมษายน 2557
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 31 ธันวาคม 2568
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -