สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานการเงินฯ
เรื่อง อบต.วังกะทะ ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทผิวดินขนาดกลาง ม.1
รายละเอียด

ประกาศประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าไผ่แดง ม.1 ตำบลวังกะทะ งบประมาณ 3,673,000.- บาท  ซื้อเอกสารระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2555

วันที่ประกาศ 17 ธันวาคม 2555
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 31 ธันวาคม 2568
แฟ้มข้อมูลประกอบ -
รูปประกอบ -
ลิงค์ -