สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานการเงินฯ
เรื่อง แจ้งการโอนเงินวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 1.เงินก่อสร้างอาคารเรียน 2.เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 3.เงินโครงการ Matching Fund
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 03 พฤศจิกายน 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 03 พฤศจิกายน 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -