สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานมาตรฐานฯ
เรื่อง แจ้งมติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 10 เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างภารกิจ
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 03 พฤศจิกายน 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 03 พฤศจิกายน 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -