สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานมาตรฐานฯ
เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 09 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 09 กุมภาพันธ์ 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ -
รูปประกอบ -
ลิงค์ -