สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานส่งเสริมฯ
เรื่อง แจ้งขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11
รายละเอียด

 แจ้งขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 โดยตรง

วันที่ประกาศ 13 มิถุนายน 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 13 มิถุนายน 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -