สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานกฎหมายฯ
เรื่อง การสั่งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริโกมลก่อสร้าง และนายไพโรจน์ เชียงโกมลคีต เป็นผู้ทิ้งงาน
รายละเอียด

การสั่งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริโกมลก่อสร้าง และนายไพโรจน์ เชียงโกมลคีต เป็นผู้ทิ้งงาน

วันที่ประกาศ 11 กรกฎาคม 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 11 กรกฎาคม 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -