สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานส่งเสริมฯ
เรื่อง แจ้งให้ อปท. จัดกิจกรรมและเชิญชวนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเข้าร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่สาธารณะต่างๆ
รายละเอียด

  แจ้งให้ อปท. จัดกิจกรรมและเชิญชวนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเข้าร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่สาธารณะต่างๆ

วันที่ประกาศ 12 ตุลาคม 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 12 ตุลาคม 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -