สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น
รายละเอียด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น
วันที่ประกาศ 08 พฤศจิกายน 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 08 พฤศจิกายน 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -