สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ
เรื่อง รายงานเรื่องนโยบาย 5.0 ของญี่ปุ่น
รายละเอียด รายงานเรื่องนโยบาย 5.0 ของญี่ปุ่น
วันที่ประกาศ 08 พฤศจิกายน 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 08 พฤศจิกายน 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -