สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานกฎหมายฯ
เรื่อง หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
รายละเอียด

แจ้งประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

วันที่ประกาศ 03 มิถุนายน 2556
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 31 ธันวาคม 2568
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -