สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานกฎหมายฯ
เรื่อง การพิจารณาลงโทษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอ็มยู 99 เป็นผู้ทิ้งงาน
รายละเอียด

 การพิจารณาลงโทษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอ็มยู 99 เป็นผู้ทิ้งงาน ของ อบต.ถนนโพธิ์ หมู่ที่ ๖

วันที่ประกาศ 17 กันยายน 2556
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 31 ธันวาคม 2568
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -