สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานมาตรฐานฯ
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ( ๒๕๕๖-๒๕๕๙ )
รายละเอียด

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ( ๒๕๕๖-๒๕๕๙ )

วันที่ประกาศ 17 กุมภาพันธ์ 2557
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 31 ธันวาคม 2568
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -