สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.หนองระเวียง อ.พิมาย
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้าวพัฒนา หมู่ที่ 16 สายมิยาซาว่า (หลังโรงเรียนเพชรหนองขาม) ถึงซอย 9 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด

 ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้าวพัฒนา  หมู่ที่  16  สายมิยาซาว่า (หลังโรงเรียนเพชรหนองขาม) ถึงซอย 9  ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 01 มิถุนายน 2560
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล