สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยชื่นฤดี 3
รายละเอียด

 เทศบาลตำบลหนองหัวฟานขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยชื่นฤดี3  รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบ

วันที่ประกาศ 15 ธันวาคม 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 15 มกราคม 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล