สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติก (ปรับปรุงผิวจราจร) ซอยสุขสันต์
รายละเอียด

 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติก (ปรับปรุงผิวจราจร) ซอยสุขสันต์ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

วันที่ประกาศ 15 ธันวาคม 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 15 มกราคม 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล