สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.กระทุ่มราย อ.ประทาย
เรื่อง ประกาศราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 15 ธันวาคม 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 15 ธันวาคม 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล