สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.ไทยเจริญ อ.หนองบุญมาก
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 15 ธันวาคม 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 21 ธันวาคม 2560
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล